Termeni si conditii

Prezentul document reprezinta conditiile generale si regulamentul de functionare a site-ului www.vreauundoctor.ro si stabileste normele generale privind modul de accesare si utilizare a site-ului si a informatiilor oferite prin intermediul acestuia.

 

1. Defintii:

"Site" inseamna in continuare site-ul de internet www.vreauundoctor.ro;

"Administratorul Site-ului" inseamna in continuare S.C. GRANNUS GENERICS.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Mihai Cioranu nr. 10, bl. 70B, sc. 1, et.3, ap. 15, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/ 9905/2004 si avand CIF RO16526681.

"Serviciu" inseamna platforma pusa la dispozitia utilizatorilor persoane fizice si juridice prin intermediul careia pot fi accesateinformatiile oferite pe Site;

"Utilizatorul" inseamna in continuare orice persoana fizica sau juridica care viziteaza sau acceseaza Site-ul, care isi creaza cont pe Site sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul.

Prin obtinerea calitatii de utilizator al site-ului se considera acceptarea acestor Termeni si Conditii Generale precum si Regulamentului de functionare a site-ului astfel cum sunt formulate in prezentul act.Accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii Generale precum si a Regulamentului de functionare a site-ului atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului.

 

2. Obiectivele si scopul Serviciului.

Obiectivul principal al Serviciului este de pune la dispozitia utilizatorilor informatii considerate a fi de interes public, fie sub forma unei informatii obiective (orice informatie care poate fi verificata in realitatea existenta la un anumit moment) sau subiective (orice informatie care reprezinta o opinie personala sau o judecata de valoare), fie ca informatie medicala (orice informatie bazata pe dovezi stiintifice existente la momentul respectiv in domeniul sanatatii publice, indiferent de obiectul acestora), ca mod de exprimare a responsabilitatii societatii pentru sanatatea publica, libertatea de exprimare, cu limitele acesteia, respectarea drepturilor persoanelor si exercitarea propriilor drepturi cu buna-credinta si conform dispozitiilor legale.

Scopul Serviciului este de a oferi informatii despre medicii, unitatile medicale, serviciile medicale si produsele medicale in sistemul de sanatate publica si privata, precum si de a asigura accesul utilizatorilor la opiniile pacientilor despre acestea.

 

3. Proprietatea intelectuala.

Intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site), logo-ul, marca si orice alte elemente de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai.

Prin derogare de la prevederile de mai sus, materialele publicate pe site care au fost puse la dispozitia Administratorului site-ului in baza unui contract legal incheiat, sau acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa, precum si opiniile si / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului postate pe Site sau fata de Continutul Site-ului in general, nu apartin Administratorului Site-ului.

In cazurile in care Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alti producatori / emitenti de continut sau materiale in fomat text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemnenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.

Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

 

4. Continutul Site-ului

Toate informatiile, datele, materialele postate pe Site reprezinta informatii publice sau care au fost puse la dispozitie de une partener in baza unui contract legal incheiat cu Administratorul site-ului siau un caracter informativ si orientativ.

Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Adminstratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu Site-ul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii a vreunei din prevederile de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii / proprietarii drepturilor de autor.

Continutul Site-ului si informatiile oferite prin intermediul acestuia, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, pot fi utilizate exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale.

Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a continutului Site-ului in orice scopuri decat cele personale pot fi transmise in scris la adresa Administratorului site-ului - S.C. GRANNUS GENERIC S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Mihai Cioranu nr. 10, bl. 70B, sc. 1, et.3, ap. 15, sau prin oricare dintre modalitatile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea Administratorului Site-ului, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site sunt de acord sa cedeze exclusiv, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, in momentul trimiterii acestora catre Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare si/sau retransmitere a continutului cu care contribuie sau posteaza pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de continutul postat pe Site de catre orice persoana, indiferent din ce sectiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul continut.

Orice persoane care expediaza in orice mod informatii, comentarii, opinii, ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod pe ceilalti Utilizatori prin informatiile, comentariile si materialele expediate si accepta si inteleg ca ei sunt singurii care pot fi trasi la raspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informatiilor, comentarilor, opiinilor si materialelor, incluzand dar fara a se limita la consecintele juridice in legatura cu utilizarea lor.

Este strict interzisa postarea pe Site a oricarui continut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare. Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor Generale si a Regulamentului de functionare a site-ului, Administratorul Site-ului va putea opta in mod discretionar pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricaruri continut expediat de Utilizator in vederea postarii catre Site ori pentru modificarea in orice mod a unui asemenea continut, pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de Site sau pentru desfiiintarea contului Utilizatorului pe Site, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati in acest sens. Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul ofera doar o platforma de comunicare si informare publica si ca doar ei singuri raspund pentru orice materiale, date si informatii postate pe Site indiferent de forma si partea in care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fara a se limita la acestea) si pentru orice efecte juridice si / sau comerciale derivand din acestea.

 

5. Protectia datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.
Datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului.
Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorului Site-ului a serviciilor de comunicatii electronice, de informatii privind serviciile de sanatate si a serviciilor de reclama, marketing si publicitate legate de acestea.
Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele dintre datele sale personale pentru a-si crea un cont valabil si pentru a beneficia de Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.
In momentul crearii contului fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Site prin bifarea casutei corespunzatoare pe pagina de creare a contului.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il priveste si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.
Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin posta la adresa Administratorul Site-ului: S.C. GRANNUS GENERIC S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Mihai Cioranu nr. 10, bl. 70B, sc. 1, et.3, ap. 15, sau prin e-mail la adresa: office[at]grannus.ro
Administratorul Site-ului este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 26782

 

6. Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii inteleg si accepta ca prin natura Serviciului si a continutului Site-ul acesta poate furniza informatii, legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile partenerilor, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.
Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

 

7. Limitarea raspunderii. Forta majora.

Administratorul Site-ului nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al Site-ului sau pentru intreg continutul oferit de catre Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.
Administratorul Site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti, secventa, modul al Continutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Site-ului.
Utilizatorii inteleg si accepta ca furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice informatii oferite prin intermediul Site-ului sunt informatii publice si/sau obtinute de Administratorul Site-ului in baza unui contract legal incheiat cu un partener.
Utilizatorii inteleg si accepta ca informatiile puse la dispozitie pe Site vor fi interpretate si folosite pe riscul lor. In acest sens, Utilizatorii inteleg si accepta informatiile prezentate pe Site nu constituie consultatii medicale si nu pot substitui recomandarile date de medicii de specialitate la care se recomanda prezentarea la medic pentru consultatii si tratament medical adecvat fiecarui caz in parte.
In consecinta, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din Continutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secventele video, avatarurile, blogurile, sau orice alta activitate legata de utilizarea, precum si niciun alt efect juridic derivand din acestea.
Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.
In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.
Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare.
In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.
Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si despagubeasca integral pe Administratorul Site-ului si / sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul.

 

8. Servicii oferite contra cost

Utilizatorii pot beneficia, in baza unui contract incheiat cu respectarea normelor legale in vigoare, de serviciile suplimentare oferite de catre Administratorul Site-ului. In acest sens, utilizatorii vor contacta Administratorul Site-ului - S.C. GRANNUS GENERIC S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Mihai Cioranu nr. 10, bl. 70B, sc. 1, et.3, ap. 15, sau adresa de email:office[at]grannus.ro, in vederea stabilirii termenilor si conditiilor contractuale.

 

9. Legea aplicabila.

Litigii Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de prezentele Termeni si Conditii Generale si Regulamentul de functionare a site-ului, precum si toate efectele juridice pe care le produc acestea vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare.
Orice litigiu nascut din sau in legatura cu prezentele Termeni si Conditii Generale si Regulamentul de functionare a site-ului va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta de la sediul Administratorului site-ului.

 

10. Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din prezentele Termeni si Conditii Generale si Regulamentul de functionare a site-uluisau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea in orice mod a Serviciului.

 

11. Cookie-uri si IP-uri colectate

Informatiile pe care vom pun le dispozitia dumneavoastra in continuare sunt cu privire la politica cookie-urilor, la detaliile privind utilizarea, plasarea si administrarea acestora in interiorul site-ului www.vreauundoctor.ro/.

 

Ce sunt cookie-urile

Cookie-urile reprezinta fisiere foarte mici de date care se stocheaza in browserul utilizatorului cu scopul de a retine informatii despre actiunile acestuia efectuate in interiorul unui anumit site web.

Cookie-urile sunt o practica standard utilizata de majoritatea site-urilor care beneficiaza de un numar ridicat de vizitatori. Rolul cookie-urilor este acela de a facilita accesul la informatia prezentata in interiorul site-ului nostru, dar si de a asigura utilizatorului o exerienta pozitiva la fiecare vizita.

 

Cum functioneaza cookie-urile

Cookie-urile sunt intalate prin solicitarea trimisa de catre un web-server unui browser. Cookie-urile nu sunt fisiere active, nu contin programe sau aplicatii software, virusi, spyware si nu exista posibilitatea de a accesa in niciun fel informatiile de pe hard-driverul utilizatorului.

 

Cookie-urile plasate de terti

Anumite parti ale site-ului nostru pot fi puse la dispozitia utilizatorului prin intermediul unor terte parti (ex: video, reclame, etc). Aceste terte parti au dreptul de a instala propriile cookie-uri care poarta numele de “third party cookies” si care sunt adaptate la regulile de continut practicate de site,  privitoare la acest tip de fisiere. Scopul pentru care tertii seteaza propriile cookie-uri este acela de a urmari evolutia unei aplicatii sau de a personaliza o aplicatie activa in interiorul site-ului. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

 

Ce cookie-uri utilizeaza acest site

• Cookie-uri de performanta a site-ului

• Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

• Cookie-uri pentru geotargetting

• Cookie-uri de inregistrare

• Cookie-uri pentru publicitate

 

Ce tip de informatii sunt accesate si stocate prin cookie-uri

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Web-serverul va recunoaste cookie-urile pana in momentul in care acestea expira sau sunt sterse.

Cookie-urile stocheaza informatii importante care au rolul de a creste calitatea experientei utilizatorului in momentul navigarii pe internet (ex. Setarea limbii in care se doreste utilizarea site-ului, pastrarea user-ului logat, etc).

 

 Importanta cookie-urilor pentru internet

Cookie-urile reprezinta unul dintre cele mai importante aspecte care asigura functionarea corecta si eficienta a internetului. Prin intermediul cookie-urilor fiecare utilizator de internet are parte de o experienta placuta in actiunea de navigare pe internet, aceasta fiind adaptata si personalizata conform preferintelor si intereselor fiecarui utilzator.

Dezactivarea unor cookie-uri poate face un anumit site imposibil de utilizat. 

 

Cum putem dezactiva cookie-urile

Dezactivarea cookie-urilor poate impiedica utilizarea corecta si eficinta a site-urilor. Exista posibilitatea de a realiza o setare din browser care sa impiedice acceptarea cookie-urilor, insa acest lucru are consecinte in modul de interactiunea cu site-ul (ex. Imposibilitatea de a plasa comentarii in interiorul site-ului). Setarea pentru dezactivarea cookie-urilor se gaseste, de regula, in meniurile “Optiuni” sau “Preferinte”  din browserul utilizat.

Linkuri utile
 
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
All About Cookies
 
In cazul in care aveti intrebari cu privire la informatiile prezentate, nu ezitati sa ne contactati la contact@vreauundoctor.ro.