Descriere Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita Spital de Stat Bistrita-Nasaud, Bistrita

Despre Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita

Spi-ta-lul Jude-tean de Urgenta Bis-trita este uni-ta-tea sani-tara cu paturi, de uti-li-tate publica, avand per-so-na-li-tate juri-dica care asi-gura urma-toa-rele ser-vi-cii medi-cale: pre-ven-tive, de dia-gnos-tic cli-nic si para-cli-nic, cura-tive, de recu-pe-rare si pali-a-tive, pre-cum si de ingri-jire in caz de gra-vi-di-tate si mater-ni-tate si a nou-nascutului.

In spi-tal se des-fa-soara acti-vi-tati de inva-tamant medico-farmaceutic, uni-ver-si-tar si post-u-ni-ver-si-tar, pos-tli-ceal si de cer-ce-tare sti-in-ti-fica medicala.

Misiu-nea noas-tra este asi-gu-ra-rea con-di-ti-i-lor optime de inves-ti-ga-tii medi-cale, tra-ta-ment, cazare, igiena, ali-men-ta-tie si de pre-ve-nire a infec-ti-i-lor nozo-co-mi-ale, con-form nor-me-lor apro-bate prin ordin al minis-tru-lui sana-ta-tii publice.

Sumar pareri despre clinica

Rapiditatea cu care am obtinut o programare
Confortul infrastructurii: locuri de parcare, receptie pentru primire pacienti si salon de asteptare, toalete, curatenie.
Eficienta organizarii interne: indrumari locale si/sau telefonice, confirmari pentru programari, comunicarea intarzierilor, sisteme de plata electronice.
Atitudinea si profesionalismul personalului adiacent (receptionere, asistente)
Calitatea dotarilor cu echipament medical si starea lor de functiune

Parerea ta conteaza!

*
*
Rapiditatea cu care am obtinut o programare
Confortul infrastructurii: locuri de parcare, receptie pentru primire pacienti si salon de asteptare, toalete, curatenie.
Eficienta organizarii interne: indrumari locale si/sau telefonice, confirmari pentru programari, comunicarea intarzierilor, sisteme de plata electronice.
Atitudinea si profesionalismul personalului adiacent (receptionere, asistente)
Calitatea dotarilor cu echipament medical si starea lor de functiune
*
Ai recomanda unui prieten sau familiei ?

Completeaza textul din imagine in campul de mai jos
Trimite parerea ta
 Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita

Consultanti in management

Consultanti in management

Adresa Str. Grigore Balan nr. 43

Programul pe zile

NON STOP

Pentru ca parerea ta sa faca o diferenta...

E bine sa: + te gandesti la toate aspectele experientei tale si la ce poate fi relevant pentru cineva ca sa aleaga aceasta clinica / acest serviciu.
+ fii politicos si corect.
+ verifici pagina ca sa fii sigur ca vorbesti despre clinica unde ai fost.
Evita sa: - FOLOSESTI DOAR MAJUSCULE.
- oferi comentarii irelevante.
- lansezi atacuri la persoana si sa utilizezi un limbaj inadecvat.

Detalii